Vragen aan het college over Taalles, juist nu

Wij zijn benieuwd naar de voortgang over taalles in Breda, want voor veel mensen is het spreken van de Nederlandse taal nog steeds een groot obstakel. Samen met de D66 Breda hebben we daarom de volgende vragen aan het college gesteld.

Geacht college,

Voor veel mensen is het spreken van de Nederlandse taal nog steeds een groot obstakel. Niet alleen nieuwe-Nederlanders, maar ook mensen die hier soms al tientallen jaren wonen hebben nog steeds grote moeite met onze taal. Dit terwijl we juist nu in de coronacrisis zien hoe belangrijk taal kan zijn voor een eerlijke start bij bijvoorbeeld kinderen.

Zo zien veel scholen dat kinderen waarvan hun ouders onze Nederlandse taal niet goed beheersen vaak een grotere leerachterstand hebben opgebouwd, dan bij kinderen waarvan de ouders wel de taal beheersen. Dit kan ervoor zorgen dat deze kinderen op jonge leeftijd al een valse start krijgen als het gaat om gelijkwaardige kansen. Iets waar onze fracties zich enorm zorgen over maakt. 

Ook nu het aantal vacatures terugloopt en er een hogere werkloosheid ontstaat, kan het niet beheersen van de Nederlandse taal een barrière zijn voor het vinden van werk. Iets wat voorheen misschien makkelijker ging. Het leren van onze taal is daarom, juist nu, enorm belangrijk. Wel is het college gelukkig al bezig met het deze belangrijke taak en wij zijn benieuwd naar de voortgang hiervan. Om die redenen hebben wij de volgende vragen aan het college:

Vraag 1

Herkent het college het beeld van scholen dat kinderen waarvan de ouders niet de Nederlandse taal beheersen de afgelopen maanden een grotere leerachterstand hebben opgebouwd, dan wanneer dit wel het geval was geweest?

Vraag 2

Is het college het met de VVD Breda en D66 Breda eens dat het niet beheersen van de Nederlandse taal een grotere barrière is voor het zoeken naar werk in economisch moeilijkere tijden dan daarvoor?

Vraag 3

Heeft het college een getal, of schatting, van hoeveel Bredase kinderen de ouders de Nederlandse taal niet voldoende beheersen om hen te helpen met bijvoorbeeld schoolopdrachten? 

Vraag 4

Ziet het college kansen om scholen te ondersteunen bij het versneld aanbieden van taalonderwijs aan mensen die hiernaar vragen?

Vraag 5

Kan het college een voortgangsrapportage geven van alles wat zij al doet rondom taalonderwijs in Breda?


Met vriendelijke groeten,


Rick Zagers

Manon Stevens


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W