Persbericht: Zorg voor voldoende parkeerplaatsen bij nieuwbouw en herinrichtingen

BREDA - Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen in Breda. Opvallend is dat bij nieuwe woonontwikkelingen gekozen wordt om grote aantallen woningen te bouwen met minimale parkeermogelijkheden. Het moet autoluw worden, er wordt ingezet op het openbaar vervoer en nieuwe bewoners moeten niet verwachten dat ze een parkeerplaats hebben voor hun auto.

Maar waar is die gedachte toch op gebaseerd dat we in Breda zo massaal zitten te wachten op woningen zonder parkeerplaatsen? Waar is die hele grote groep Bredanaars die geen auto heeft en die er de komende jaren ook niet wil hebben? Eerder zorgde deze gedachte voor problemen bij de ontwikkeling van woningen rond het station van Breda. Het college was ervan overtuigd dat bewoners het OV gingen gebruiken en anders toch wel gebruik zouden maken van deelauto’s of de fiets. De realiteit was anders, de nieuwe bewoners hadden vooral de behoefte om hun eerste auto, en vaak ook een tweede auto, te parkeren vlakbij de woning en kwamen daarom in de Belcrum terecht om te parkeren. Het zorgde voor een parkeerramp die de gemoederen lange tijd heeft beziggehouden. 


Inmiddels zijn het allang geen ontwikkelingen die alleen maar in het centrum of bij het station voorkomen. Zo maakte het college bekend dat ook bij de ontwikkeling van het Nibit-terrein de auto amper nog welkom is. De vraag is of daar nu mensen gaan wonen zonder auto of dat ze straks net als in de Belcrum een alternatief gaan zoeken en dus de auto gaan parkeren in Tuinzigt. Wij verwachten het laatste en daarmee creëren we nu de parkeerproblemen van de toekomst. 


Bij herinrichtingen is het anti-parkeerplaats beleid niet anders. Consequent verdwijnen er parkeerplaatsen als een weg of plein een herinrichting krijgt. Niet omdat er geen vraag is naar parkeerplaatsen, maar omdat het altijd maar “groener” moet. Zelfs op plekken waar de parkeerdruk enorm is verdwijnen parkeerplaatsen, zodat er ruimte ontstaat voor een boom of struik. Zo verdwenen er parkeerplaatsen op de Baronielaan en de Wilhelminastraat, maar werden ook onze dorpen niet gespaard. Zowel bij de herinrichting van de markt in Princenhage als in Prinsenbeek moet het dorp het met minder parkeerplaatsen doen. Het gevolg? Veel ontevredenheid bij bewoners en bezoekers. De VVD Breda is niet tegen een groenere stad, maar is ervan overtuigd dat dit niet altijd ten koste hoeft te gaan van parkeerplaatsen. 


Wat de VVD Breda betreft moet het dus anders. De fractie zal daarom met een bespreeknotitie komen in de gemeenteraad om te zorgen dat er anders omgegaan wordt met het aantal parkeerplaatsen bij herinrichtingen. Wat ons betreft verdwijnt er geen enkele parkeerplaats meer op plekken waar de parkeerdruk hoog is. Verder gaan wij nog nadrukkelijker aandacht vragen om bij nieuwe woningen voldoende parkeerplaatsen te realiseren, zodat de parkeerdruk op andere plekken niet wordt verhoogd. Het is prima om alternatieven voor de auto te promoten, maar zolang onze inwoners nog de auto pakken moeten we er gewoon voor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. 


Eddie Förster

Raadslid VVD Breda


31 augustus 2020


Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Eddie Förster (0643546262).