Vragen aan het college geef horeca en evenementenorganisaties ruimte

De horeca en evenementen-organisatoren blijven onevenredig hard geraakt worden door de maatregelen rondom het corona-virus. Eerder hebben we in Breda de horeca terecht meer ruimte gegeven. Bijvoorbeeld door grotere terrassen toe te staan. Ook voor de wintermaanden zijn hier eerder vragen over gesteld, waarna u aangaf daar een rol voor de gemeente te zien en om mee te denken om te zoeken naar perspectief.

Deze week hebben wij vernomen dat een horecaondernemer is aangesproken, omdat hij niet vanuit zijn deur aan het verkopen was, maar een tafel met koffie/thee/appeltaart buiten had gezet. Juist in deze tijden moeten we ondernemers ruimte geven om nog een beetje omzet te kunnen maken met creatieve manieren. We zijn benieuwd naar de mogelijkheden om ruimte te geven in deze tijden. Verder kijken wij graag vooruit naar het moment dat regels versoepeld worden, en hoe om te gaan met de situatie. Zeker nu het kabinet een advies heeft gevraagd aan het OMT of er mogelijk versoepelingen op korte termijn mogelijk zijn voor de horeca. 

Onze fracties hebben daarom de volgende vragen:

Vraag 1

Welke initiatieven van horecaondernemers zijn er nog meer bekend bij het college en hoe gaan ze daar mee om?

Vraag 2

Welke mogelijkheden zijn er om horecaondernemers ruimte te geven om niet vanuit hun deur, maar een stuk verder op (bijvoorbeeld de markt) te verkopen?

Vraag 3

Hoe probeert het college ruimte te geven aan horecaondernemers met de huidige regels?

Vraag 4

Is het college het met ons eens dat we juist in deze tijd ondernemers die ernstig geraakt worden wat meer ruimte moeten geven? 

Vraag 5

Is het college het met ons eens dat Breda zich moet melden als pilotstad om als het straks mogelijk is weer evenementen te organiseren? 

Vraag 6

Als straks de regels worden versoepeld, hoe gaan we dan zo snel en zo veel mogelijk ruimte geven aan de horeca en evenementenorganisatoren, zowel op de korte als op de middellange termijn?


Met vriendelijke groeten,


Eddie Förster                           Patrick Smans

Raadslid VVD Breda                Raadslid D66 Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W