Vragen aan het college over misstanden studentenflat

Vorige week maakte PowNed een item over misstanden in een studentencomplex van woningbouwcorporatie Alwel. Studenten hebben schijnbaar al geruime tijd geen warm water, terwijl ze daar wel voor betalen. Er zijn ook studenten waarbij het water is afgesloten.

De Bredase VVD is van mening dat Breda een gastvrije stad moet zijn voor studenten. Er zijn de laatste jaren veel zelfstandige studio's voor studenten bijgebouwd, waar we trots op zijn. Zo ook deze studio's. Het is dan ook jammer om te zien dat er op dit moment zo met de studenten wordt omgegaan. Zeker in tijden dat studenten vaak niet veel anders kunnen dan in hun kamer/studio te verblijven. 

Ook al is het complex in eigendom van een corporatie, wij vragen ons af of het college een rol kan spelen aangezien er goede contacten tussen het college en de corporaties is en het college heldere ambities heeft wat betreft studenten. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college: 

Vraag 1

Is het college bekend met de situatie van deze studenten?

Vraag 2

Heeft het college eerder al deze signalen ontvangen vanuit studenten?

Vraag 3

Is het college bereid met de woningbouwcorporatie in gesprek te gaan om deze situatie op te lossen?

Vraag 4

Heeft het college signalen ontvangen dat er bij andere studentencomplexen dezelfde soort problemen spelen?


Met vriendelijke groeten,


Rick Zagers

Raadslid VVD Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W