Vragen aan het college over pad speeltuin Prinsenboschlaan

Vorige week is een start gemaakt met het aanleggen van een pad door de speeltuin in de Prinsenboschlaan in Prinsenbeek. Tegelijkertijd is de voet- en fietsersdoorgang van de Prinsenboschlaan naar de Westrikse Binnenweg afgesloten. Deze doorgang was initieel om de nieuwe wijk Westrik te ontsluiten en het reguliere verkeer te scheiden van het bouwverkeer dat toegang had tot het gebied via de Westrik. Eind vorig jaar is de doorgang voor autoverkeer afgesloten en omdat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, is de wijk recent voor het autoverkeer aangesloten op de Westrik. 

Het pad door de speeltuin roept vragen op. Een speeltuin is een plek waar (jonge) kinderen vrij bewegen. Kinderen zijn zich op deze leeftijd niet altijd bewust van hun omgeving. Als dit pad door fietsers gebruikt gaat worden, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Daarnaast nodigt een pad ook uit tot wandelaars die hun hond uitlaten. Op dit moment zijn honden niet toegestaan in de speeltuin. 

Naar aanleiding van de huidige situatie hebben de VVD en het CDA de volgende vragen:

Vraag 1

Welk doel dient het nieuw aangelegde pad door de speeltuin aan de Prinsenboschlaan? 

Vraag 2

Wie gaat naar verwachting gebruik maken van dit pad? 

Vraag 3

Is het college het met de VVD en het CDA eens dat het onwenselijk is dat er een ontsluitingsroute dwars door een speeltuin heen loopt?

Vraag 4

Hoe zorgt het college ervoor dat 'schoon, heel en veilig' geborgd wordt. Dit mede in relatie tot de veiligheid van (jonge) kinderen, fietsers en de hondenpoep die te verwachten is.

Vraag 5

Wat gaat er gebeuren met de doorgang Prinsenboschlaan - Westrikse Binnenweg die enige tijd als ontsluiting voor voetgangers en fietsers heeft gediend?

Vraag 6

Waarom is deze doorgang momenteel afgesloten?

Vraag 7

In geval de doorgang permanent gesloten blijft, waarom is daarvoor gekozen? Waarom is in dat geval ontsluiting dwars door de speeltuin logischer en veiliger?

Wij zien uit naar uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,


Carla Kranenborg-van Eerd Marc van Oosterbosch

VVD Breda CDA Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W