Vragen aan het college over tegenprestatie in Coronatijd

In het bestuursakkoord Lef en Liefde is afgesproken om 1.000 mensen uit de bijstand te halen door middel van de Bredase tegenprestatie.

In de gemeenteraad is naderhand besproken dat er eerst wordt ingezet op de mensen die al 5 jaar, of langer, in de bijstand zitten. De Bredase VVD wil deze mensen graag een nieuwe kans bieden op werk, sociale contacten om mensen weer zelfverzekerder en zelfredzamer te maken. Het ontmoeten van onder andere nieuwe mensen, ervaringen, netwerken en (leer)vaardigheden maakt mensen gezonder en gelukkiger en is volgens de Bredase VVD de beste manier om mensen opnieuw aan het werk te krijgen. Zeker als mensen al zo lang thuis zitten en hulp nodig hebben om weer in de maatschappij mee te doen. Iedereen kan namelijk iets en mensen willen graag aan de slag. Daarnaast is het ook goed als mensen iets terug doen voor de uitkering die zij al jaren ontvangen. 

De Bredase tegenprestatie is een groot succes. In de afgelopen jaren hebben al 700 mensen een tegenprestatie uitgevoerd bij zo’n 400 organisaties. De Bredase VVD is trots dat we zoveel mensen opnieuw hebben kunnen activeren en hopen dat we in de toekomst nog meer Bredanaars uit de bijstand krijgen en op deze manier kunnen helpen. Het grootste gedeelte van de mensen die een tegenprestatie heeft uitgevoerd is hier tevreden over, blijkt uit de evaluatie van het college.

Helaas heeft Corona voor veel mensen roet in het eten gegooid. Niet iedereen die een tegenprestatie uitvoerde, heeft dat tijdens de huidige crisis voort kunnen zetten. Dat is jammer, want werkritme en leervaardigheden dienen op peil te blijven. Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

1. Hoeveel mensen zijn uit de bijstand gegaan, vanwege het meedoen door middel van een tegenprestatie? 

2. Hoeveel mensen zijn vanwege Corona weer teruggevallen in de bijstand?

3. Hoeveel personen hebben vanwege de Coronacrisis hun tegenprestatie stop moeten zetten?

4. Hoeveel van deze personen zitten op dit moment nog steeds thuis en hoeveel hebben elders hun tegenprestatie kunnen uitvoeren of zijn misschien zelf uitgestroomd naar werk? 

5. Is de gemeente actief betrokken bij het zoeken van tegenprestaties voor personen in Coronatijd?

6. Wat heeft het college nodig om de doelstellingen uit het coalitieakkoord alsnog te halen?


Vanwege de Coronacrisis heeft het college besloten geen actieve uitvoering te geven aan het beleid. Inmiddels is het wel duidelijk dat we moeten leren leven met Corona. Ook nu het vaccinatieprogramma op stoom komt en testen steeds sneller en toegankelijker wordt. De grootste uitdaging bij bedrijven die niet getroffen zijn door Corona, is het vinden van nieuwe werknemers. De Bredase VVD ziet daarom veel kansen die benut moeten worden. Wij vertrouwen dan ook dat de uitvoering van het beleid op de tegenprestatie snel hervat kan worden. Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

7. Wanneer start het college weer met een actieve uitvoering van het beleid omtrent de tegenprestatie?

8. Wanneer denkt het college nieuwe mensen een kans te geven een tegenprestatie uit te gaan voeren?


Onze fractie was destijds groot voorstander te beginnen met de mensen die al vijf jaar of langer in de bijstand zitten voor het uitvoeren van de tegenprestatie. Ook snappen wij dat door Corona een helemaal praktische zaken zijn vermoeilijkt. Toch denken wij dat het goed als is als binnen een niet al te lange tijd de tegenprestatie ook voor andere die een bijstandsuitkering ontvangen beschikbaar wordt. Wij hebben daarom de volgende vragen:

9. Wanneer denkt het college de tegenprestatie breder te kunnen trekken dan alleen mensen die langdurig in de bijstand zitten?

10. Hoeveel mensen denkt het college boven de doelstelling extra aan een baan en uit de bijstand te helpen?


Met vriendelijke groeten,


Rick Zagers

Bredase VVD


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W