Vragen aan het college over behouden parkeerplaatsen Lovensdijkstraat

De eerste plannen voor de herinrichting van de Lovensdijkstraat zijn bekend gemaakt. De Bredase VVD is blij dat het gebied een impuls krijgt. Wel is in de eerste plannen te zien dat er veel parkeermogelijkheden zullen verdwijnen, terwijl dit juist een plek is waar veel studenten, ambtenaren en bezoekers nog gratis kunnen parkeren. In mei 2019 heeft de Bredase VVD nog een motie ingediend om bij de planontwikkeling zoveel mogelijk parkeerplaatsen te behouden. Dit omdat we zien dat de vraag daar naar parkeerplaatsen niet is afgenomen. Hierbij hebben we aangegeven dat mocht blijken dat de vraag naar parkeerplaatsen in de toekomst afneemt er altijd later nog gekozen kan worden om een deel van de parkeerplaatsen te laten vervallen. De motie werd aangenomen. De Bredase VVD vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden blijven en heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Hoe gaat het participatieproces er voor de herinrichting van de Lovensdijkstraat precies uitzien?
  2. Wie worden er bij het participatieproces betrokken en welke kaders worden er meegegeven als het gaat over parkeerplaatsen?
  3. Waarom is er geen scenario uitgewerkt, waarbij er geen enkele parkeerplaats verloren gaat?
  4. Welke mogelijkheden ziet het college om gratis parkeerplaatsen te behouden op deze plek?
  5. Op wat voor manier heeft het college tot nu toe invulling gegeven aan de motie ‘Parkeerplaatsen behouden’?


Met vriendelijke groeten,


Eddie Förster

Bredase VVD


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W