Vragen aan het college over parkeervergunningen

Op meerdere plekken binnen onze gemeente is er gereguleerd parkeren ingevoerd waarvan de bezoekersregeling een onderdeel is.

Voor de bezoekersregeling is er nu een website beschikbaar waarop bezoekers kunnen worden aan- en afgemeld. Het gebruik van een website is te omslachtig en kan volgens de Bredase VVD makkelijker en moderner worden uitgevoerd. 

In een aantal gemeenten, zoals Dordrecht en Tilburg, is er hiervoor een parkeerapp ontwikkeld en aan de inwoners in de gereguleerde parkeergebieden beschikbaar gesteld. 

Omdat digitalisering in de dienstverlening vanuit de gemeente steeds belangrijker wordt en de gemeente Breda de ambitie heeft om een gastvrije stad te zijn, heeft de Bredase VVD de volgende vragen:

1. Bent u bekend met een parkeerapp specifiek gericht op bezoekers?

2. Zo ja, bent u bereid om deze app te ontwikkelen en aan te bieden?

3. Kunt u daarbij aangeven wat de kosten zijn en de raad hierover informeren?


Met vriendelijke groeten,

August Veenenbos

Bredase VVD


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W