Vragen aan het college Fieldlab-evenement met 10.000 bezoekers

Gisteren werd bekend dat 538 in samenwerking met Fieldlab een groot evenement organiseert op het Chasséveld waar 10.000 bezoekers welkom zijn. De fracties van VVD, D66 en PvdA zijn blij dat we in Breda blijven kijken naar wat er wel kan en gunnen Bredanaars zeker weer een mooi feestje in Breda. Wij begrijpen de Fieldlab-evenementen en zien dit als de start voor evenementen om weer plaats te kunnen laten vinden. Dit vinden wij belangrijk, want festivalorganisatoren en toeleveranciers snakken naar perspectief. Tegelijkertijd zien we ook dat de horeca, de zorg en nog vele andere sectoren het heel erg moeilijk hebben en begrijpen wij goed dat de horeca dit als een klap in het gezicht ervaart na de persconferentie van gisteren. Het is moeilijk te verkroppen dat de terrassen gesloten blijven, omdat de ziekenhuizen de druk niet aankunnen, maar er wel een Fieldlab-evenement wordt georganiseerd waar 10.000 mensen op afkomen. Het is ook moeilijk te begrijpen voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die al maanden wachten op een vaccinatie en zo min mogelijk mensen ontmoeten. 

De Bredase VVD, D66 Breda en PvdA Breda hebben dan ook de volgende vragen:

 1. Hoe gaat het evenement er precies uitzien en wat wordt er onderzocht?
 2. Waarom is het aantal bezoekers bij dit Fieldlab-evenement zoveel groter dan bij andere Fieldlab-evenementen? Is er ook overwogen minder bezoekers toe te laten bij het evenement?
 3. Wat levert dit Fieldlab-evenement Breda op?
 4. Hoe wordt de logistiek geregeld van deze 10.000 mensen? Wordt uit dat oogpunt ook overwogen om alleen mensen uit Breda toe te laten?
 5. Hoe wordt er voorkomen dat mensen zonder kaartje op het evenement afkomen en er te grote drukte in de binnenstad ontstaat?
 6. Heeft u in de stad gepeild of er draagvlak is voor zo’n groot event? Bijvoorbeeld via de enquête die u sinds de coronacrisis onder onze inwoners houdt.
 7. Zijn er andere steden overwogen en/of hebben andere steden dit Fieldlab-evenement geweigerd?
 8. Vandaag houdt u een bijeenkomst om met omwonenden hierover bij te praten. Kunt u ons laten weten wat daaruit is gekomen?
 9. Heeft u ook gekeken naar andere locaties (bijvoorbeeld Breepark en P5) voor een dergelijk event, in plaats van deze locatie midden in de stad? Waarom zijn andere locaties afgevallen en bent u van mening dat dit de beste locatie is?
 10. Kan er verkend worden of de Bredase horeca kan profiteren van het Fieldlab-evenement op het Chasséveld in het kader van Breda doet het samen?
 11. Meer in zijn algemeenheid, dit event kan de tegenstellingen in de Bredase samenleving vergroten. Enerzijds mensen die vinden dat meer mogelijk zou moeten zijn en anderzijds de mensen die huiverig zijn of zich zorgen maken om hun gezondheid. Hoe gaat u eraan bijdragen dat er voldoende draagvlak blijft voor de maatregelen en de tegenstellingen juist verkleind worden? 
 12. Hoe ziet u de reacties, bijvoorbeeld vanuit de horeca, op dit evenement en hoe zorgen we ervoor dat we niet tegenover elkaar komen te staan in Breda? Hoe verkleinen we de tegenstellingen?
 13. Waren er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld een proefdag voor de horeca te organiseren?


Met vriendelijke groeten,


Eddie Förster        Patrick Smans          Suzan Cornelissen

Bredase VVD        D66 Breda                PvdA Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W