Persbericht: De Bredase VVD zorgt voor meer parkeerplaatsen in Breda

De Bredase VVD heeft afgelopen donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering met een amendement en motie het beleid gewijzigd als het gaat om parkeerplaatsen.

Met een amendement op de parkeernormennota wordt het aantal parkeerplaatsen dat moet worden gerealiseerd bij nieuwbouw verhoogd. Raadslid Eddie Förster: “Er moeten veel woningen worden gebouwd en ik vind het belangrijk dat daar genoeg parkeerplaatsen bijkomen. In een stad als Breda waar veel mensen een auto hebben en gebruiken, heb je ook ruimte nodig om te parkeren”. 


Er leeft bij de Bredase VVD al langer de ongerustheid dat er te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd bij nieuwbouwplannen. Het gevolg is dat auto’s elders worden geparkeerd en de parkeerdruk stijgt in andere straten/wijken waar de parkeerdruk nu al hoog is: “Afgelopen week waren we als raad nog op bezoek in Westerpark en terecht maken de bewoners zich daar zorgen. Het is er al druk en met de grote nieuwbouw ontwikkelingen in de buurt, is te verwachten dat wanneer er daar niet genoeg parkeerplaatsen worden gerealiseerd, deze nieuwe bewoners bij hen in de wijk de auto gaan parkeren”. 


Te weinig parkeerplaatsen komt de leefbaarheid en onderlinge sfeer niet ten goede. Vooral in de dorpen heeft de Bredase VVD de parkeernormen bijna weer teruggebracht naar de normen van 2013. “Juist in onze mooie dorpen wonen veel mensen die het prettig vinden de auto makkelijk te kunnen parkeren”. Naast het amendement heeft raadslid Eddie Förster ook nog een motie ingediend dat er bij herinrichtingen niet zomaar meer parkeerplaatsen mogen verdwijnen. “Je ziet op drukke plekken zoals de Wilhelminastraat, Baronielaan en de markt van Prinsenbeek, dat er parkeerplaatsen verdwijnen bij een herinrichting. Dat vind ik onvoorstelbaar als je weet dat het er al zo druk is. Met deze motie hebben we opgeroepen juist op deze drukke plekken altijd te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen”. Zowel het amendement als de motie werden aangenomen en zullen nu worden uitgevoerd door het college.