Vragen aan het college over homogenezing

Vorige week maakte justitieminister Grapperhaus bekend dat er voorlopig geen verbod komt op het verbieden van zogenaamde ‘homogenezing’. Deze idiote therapieën zijn erop gericht de geaardheid van mensen te veranderen, iets wat natuurlijk niet kan. De zogenaamde therapieën worden vooral aangeboden in conservatieve religieuze sferen.

De Bredase VVD is van mening dat dergelijke therapieën verwerpelijk zijn. Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn, kunnen houden van wie hij of zij wil en nooit beoordeeld worden op basis van geaardheid. Deze praktijken horen wat ons betreft ook niet thuis in een vrije en inclusieve samenleving. Om die reden vinden wij het dan ook jammer dat er geen landelijk strafrechtelijk verbod komt en hopen dat de gemeente zelf instrumenten in handen heeft om deze vormen van therapie te ontmoedigen of te verbieden. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Weet het college of deze therapieën weleens in Breda worden of zijn aangeboden?

2. Wat is de mening van het college over homogenezing therapieën? 

3. Ziet het college mogelijkheden om deze therapieën, met het eigen instrumentarium, te verbieden?  


Met vriendelijke groeten,


Rick Zagers Sven Planken

Bredase VVD Bredase VVD


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W