Vragen aan het college over herinrichting Asterdplas met plek voor het jaarlijkse evenement

In de Stem van 14-6 is te lezen dat er onduidelijkheid is over de herinrichting van de Asterdplas. De Bredase VVD vindt het prachtig dat er wordt nagedacht over de herinrichting van de Asterdplas. Het is een prachtig stuk Breda en als er vanuit betrokkenen verbeterplannen komen, dan koesteren we dat.

We zijn wel benieuwd hoe dat proces is gegaan, wanneer we het eindresultaat mogen zien en waarom er nu onduidelijkheid over is ontstaan. Verder is te lezen dat de Bekom in bezwaar gaat tegen het festival aan de Asterdplas, omdat niet goed verankerd zou zijn dat er op deze locatie een evenement mag worden georganiseerd. 

De Bredase VVD heeft zich al eerder uitgesproken voor de mogelijkheid om, zowel op de Galderse Meren, als op de Asterdplas evenementen te kunnen organiseren. Met verschillende partijen zijn daar goede strakke afspraken gemaakt die ook zijn vastgesteld in de Evenementennota. Hierbij is van belang dat de organisatoren er alles aan doen om zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur en de omwonenden. 

Wij hebben de volgende vragen:
1. Welke plannen liggen er op dit moment voor de herinrichting van de Asterdplas?
2. Kan het college aangeven welke proces er is gevoerd? Wanneer is er begonnen, wat waren de kaders?
3. Welke stakeholders zijn er betrokken bij het proces en zijn die tevreden met de uitkomsten?
4. Is er bij het bepalen van de herinrichting gesproken over de functie/gebruik van de Asterdplas? Zo ja, wat waren de uitkomsten?
5. Is het college het met ons eens dat er op de Asterdplas een evenement kan worden georganiseerd onder de voorwaarden van de Evenementennota? 
6. Op wat voor manier worden bewoners betrokken bij dit evenement? Wat wordt er gedaan om de overslast zo veel mogelijk te beperken?
7. Hoeveel klachten zijn er nu werkelijk binnengekomen de afgelopen jaren over een evenement op de Asterdplas? 
8. Hoe zit de kruimelregeling precies in elkaar en waarom is er niet eerder ingespeeld op het feit dat die zou verlopen?
9. Is er überhaupt een bestemmingsplan wijziging nodig om een evenement te mogen organiseren op die plek?
10. Is er met Bekom gesproken over de afspraken in de Evenementennota en hoe kijkt het college naar het feit dat er nu toch weer een bezwaar wordt ingediend?
11. Op wat voor manier kan de financiële bijdrage die de evenementenorganisaties doen bij het organiseren bijdragen aan de herinrichting en of de kwaliteit van de Asterdplas?

Met vriendelijke groet,

Eddie Förster
Raadslid Bredase VVD


Via de link ziet u de antwoorden van het College van B&W