Vragen aan het college over behoud van De Koe Princenhage en de activiteiten voor het dorp

In Princenhage is onrust ontstaan over het voortbestaan van dorpshuis De Koe. In het dorpshuis wordt er carnaval en Sinterklaas gevierd, maar er zijn ook andere feesten. Er repeteren ook bands en er vinden andere activiteiten plaats. Het is voor Princenhage een enorm belangrijk verenigingshuis. Onmisbaar voor de cohesie van het dorp.

© Wijkblad Princenhage

Het kantoorpand naast De Koe wordt mogelijk getransformeerd naar woningen. Uitgangspunt hierbij is, en was, dat het Sociaal Cultureel Centrum De Koe bij een eventuele transformatie van kantoren naar woningen, geen beperkingen ondervindt in de huidige gebruiksmogelijkheden van De Koe. 

De Bredase VVD en Breda Beslist zijn groot voorstander van het bouwen van nieuwe woningen, want die zijn ook in Princenhage hard nodig. De voorzieningen moeten wel op peil blijven of zelfs groeien, om te zorgen dat onze dorpen goed leefbaar blijven. Wij zien daarbij de functie van dorpshuis De Koe als enorm belangrijk voor het dorp. Er zijn zorgen dat een aantal activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden als de transformatie gaat, zoals deze nu is voorgesteld. De parkeerplaats wordt dan bijvoorbeeld ontoegankelijk voor De Koe, wat grote gevolgen heeft voor een aantal activiteiten. 

Wij vinden het belangrijk dat dorpshuis De Koe haar activiteiten kan voortzetten en hebben daarom de volgende vragen:

1. Wat is de actuele status van de plannen voor het transformeren van het leegstaande kantoor naast De Koe?

2. Is het college het met de Bredase VVD en Breda Beslist eens dat De Koe haar huidige activiteiten moet kunnen blijven uitvoeren en dat die een grote meerwaarde hebben voor Princenhage?


Met vriendelijke groeten,


Eddie Förster Peter Vissers

Bredase VVD Breda Beslist


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W