Vragen aan het college over toekomst sinterklaasviering

Vorige week heeft de gemeenteraad de brief van het college ontvangen over de toekomst van de sinterklaasviering. Hierbij heeft het college aangegeven dat aanvullend op de eerste uitspraken over zwarte piet, er nu wordt voorgesteld de subsidieverstrekking te gaan koppelen aan de kleur van Piet. Niet alleen mag Piet niet meer zwart zijn, maar ineens wordt de landelijke lijn de norm en anders vervalt de mogelijkheid van subsidie per 2023.

De Bredase VVD vindt, en heeft dit ook bij de vorige discussie al aangegeven, dat de invulling van de evenementen bij de evenementenorganisaties ligt en niet bij het college. Wat ons betreft zijn mensen die het sinterklaas-feest traditioneel met zwarte piet willen vieren geen racisten, maar merken we wel degelijk ook dat een deel van de samenleving problemen heeft met de kleur zwart. De verandering van piet is iets dat uit die samenleving moet komen en waar het college zeker niet met de subsidievoorwaarden op zou moeten interveniëren. 

Die verandering is al ingezet, want de comités hebben besloten van zwart piet af te stappen en met grijs te gaan werken. Wij kunnen ons voorstellen dat deze brief hen net zo verrast heeft als ons. Het lijkt de Bredase VVD be-ter om de comités de komende jaren eerst de ruimte te geven om met grijs te experimenteren om daarna een besluit te nemen over de subsidievoorwaarden voor 2023. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het col-lege: 

1. Waarom kiest het college in afwijking van de uitkomst van het debat in de gemeenteraad, om met het sinterklaasfeest de landelijke lijn te gaan volgen?

2. Waarom kiest het college in afwijking van de uitkomsten van het debat in de gemeenteraad, voor een aanpassing van de subsidieverordening en wat denkt zij daarmee te bereiken?

3. Is deze subsidieaanpassing juridisch houdbaar en uitvoerbaar in de praktijk?

4. Wat voor zin heeft het überhaupt nog om mediation gesprekken te voeren als het college zelf al de uit-komsten heeft geschetst in de brief richting de raad?

5. Is het college het met ons eens dat het beter is om eerst de sinterklaasvieringen van 2021 en 2022 af te wachten en pas daarna een besluit te nemen over de subsidie in 2023?


Met vriendelijke groeten,


Eddie Förster

Bredase VVD 


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W