Vragen aan het college over minder openbaar vervoer in Breda

De Coronacrisis laten we stap voor stap achter ons. We weten nog niet wat de blijvende gevolgen zullen zijn voor hoe we leven en werken.

Toch lezen we dat het openbaar vervoer fors afgeschaald gaat worden in Breda en onze dorpen. Dat roept bij de Bredase VVD en onze inwoners veel vragen op. We hebben juist het openbaar vervoer nodig om te werken, naar de stad te gaan en daarbuiten te reizen. Het openbaar vervoer draagt ook bij aan het bestrijden van de klimaatproblemen. 


Daarom heeft de Bredase VVD de volgende vragen:

1. Waarop baseert het college de aanname dat er structureel minder openbaar vervoer nodig is in Breda?

2. Is dit een bezuiniging? Zo ja, hoeveel geld wordt er mee bespaard?

3. De busverbinding met Utrecht wordt flink geraakt. Wat zijn de gevolgen voor onze toch al overbelaste A27 en onze slechte verbinding met Utrecht?

4. Bavel heeft al eerder verslechtering van de busverbinding moeten slikken. Wat zijn de effecten van deze ingreep?

5. Hoe snel kan de genoemde pilot in Bavel starten?

6. Wat gaat deze forse ingreep betekenen voor het beschikbaar hebben van openbaar vervoer voor mensen in Breda die daarop aangewezen zijn?


Met vriendelijke groeten,


Arnoud van Vliet

Fractievoorzitter Bredase VVD


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W