Vragen aan het college over aanpakken van straatintimidatie

Straatintimidatie blijft een groot probleem in Breda. Veel, vooral jonge, vrouwen hebben hier regelmatig mee te maken. Dit zorgt ervoor dat veel vrouwen zich niet meer veilig voelen op straat. Dat is volstrekt onacceptabel. Mede daarom heeft mijn fractie in 2017 een initiatiefvoorstel ingediend om straatintimidatie te verbieden in de Bredase APV, helaas heeft de rechter in Rotterdam besloten dat dit artikel geen stand kan houden.

Straatintimidatie blijft lastig aan te pakken. Wel zijn wij blij te lezen dat het college een bredere aanpak gaat opstarten in combinatie met een meldpunt. De Bredase VVD wil dit graag uitbreiden. Iedere instrument moet uit de kast worden gehaald om duidelijk te maken dat wij straatintimidatie niet pikken en daadwerkelijk kunnen aanpakken. Wij zijn dan ook benieuwd of de burgemeester bereid is om gebiedsverboden, voor bijvoorbeeld het centrum, in te zetten voor daders van straatintimidatie. Dit instrument wordt al ingezet op het moment dat iemand met een wapen gepakt wordt tijdens het uitgaan. 

Ook zijn wij benieuwd naar de mogelijkheden om daders van straatintimidatie voortaan te weren in het openbaar vervoer. Hiermee kunnen we het OV hopelijk weer wat veiliger maken voor iedereen. De Bredase VVD is van mening dat we deze straathufters niet hard genoeg kunnen aanpakken en ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk Bredanaars weer veilig over straat durven. 

Daarom hebben wij de volgende vragen aan de burgemeester:

1. Hoe kijkt u op dit moment naar de effectiviteit van straatintimidatie in Breda? Denkt u dat de vernieuwde aanpak toereikend genoeg is? 

2. Bent u bereid om een instrument, zoals een gebiedsverbod, in te zetten naar daders van straatintimidatie? Waarom wel/niet?

3. Bent u bereid om met OV aanbieders die actief zijn in Breda in gesprek te gaan om de haalbaarheid van een OV verbod voor daders van straatintimidatie mogelijk te maken? 


Met vriendelijke groeten,


Rick Zagers

Bredase VVD