Vragen aan het college over meer overheidssubsidie nieuwbouw dorpen

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt vandaag een voorstel van de VVD en de ChristenUnie om meer overheidssubsidie uit te trekken voor woningbouw in dorpen en kleine kernen.

Tot nu toe kwamen alleen projecten van minimaal tweehonderd huizen in aanmerking voor subsidie. Dit verandert nu, waardoor er zo’n 40.000 woningen kunnen worden bijgebouwd in Nederlandse dorpen. Nu deze woningbouwimpuls naar alle waarschijnlijkheid wordt aangepast, ziet de Bredase VVD kansen voor onze gemeente, omdat ook in onze dorpen een woningbouwtekort is. 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Heeft het College kennisgenomen van het aangenomen voorstel in de Tweede Kamer om meer overheidssubsidie uit te trekken voor de woningbouwimpuls in de dorpen?

2. Hebben in de gemeente Breda dorpen afgezien van bouwplannen als gevolg van de vorige regeling?

3. Ziet het College kansen om deze subsidieregeling aan te vragen voor de Bredase dorpen, waar een duidelijk woningbouwtekort is?


Met vriendelijke groet,

Martijn Meeuwissen

Bredase VVD