Vragen aan het college over dievengilde weer actief

De laatste weken zijn er in de wijk Ruitersbos veel pogingen tot inbraak gedaan of daadwerkelijk inbraken gepleegd. Dit ondanks het feit dat mensen meer thuis zijn door de coronamaatregelen. In korte tijd slaagde het dievengilde zeker vijf keer, waarvan een aantal dagen achter elkaar. Het gevolg hiervan is veel schade, verlies van persoonlijke bezittingen en een gevoel van onveiligheid. 

In Ruitersbos maakt een groot deel van de bewoners gebruik van een wijkapp om elkaar te informeren als er iets verdachts is. Wordt er een eigen beveiligingsdienst ingezet, dan zijn wijkbewoners zeer alert en spreken ze mensen aan die zich verdacht gedragen. Er zijn veel huizen met eigen beveiliging en de politie is vaak snel ter plaatste, maar toch blijkt het relatief gemakkelijk om als inbreker je slag te slaan. De straten zijn stil en ’s avonds is het donker met veel mogelijkheden om snel weg te komen of je te verschansen wanneer je vlucht of een inbraak voorbereid. Daarnaast lijkt het er op dat mogelijk gebruik wordt gemaakt van drones om vanuit de lucht zicht te krijgen op de percelen. 

De Bredase VVD begrijpt dat de inzet van politie schaars is, maar de aanwezigheid van politie in wijken (bijvoorbeeld door surveillance) heeft al een belangrijke preventieve werking om, pogingen tot, inbraak te voorkomen en het gevoel van veiligheid te vergroten. Dat geldt niet alleen voor Ruitersbos, maar ook voor andere wijken. 

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

1. Bent u bekend met het feit dat er in Ruitersbos veel wordt ingebroken de laatste tijd? Geldt dat alleen in Ruitersbos of is dat een breder fenomeen in de gemeente? Lukt het politie en justitie om de daders op te pakken?

2. Is er sprake van een toename van inbraken in onze gemeente? Hoe ziet dat meerjarige beeld eruit? 

3. Het lijkt erop dat inbrekers ook gebruik maken van moderne middelen, zoals drones. Klopt dat beeld en zo ja, wat kan daaraan gedaan worden?

4. Hoe vaak wordt door de politie gesurveilleerd in de wijk(en) en is het mogelijk dit op te hogen? 


Met vriendelijke groeten,

Sven Planken, Raadslid