Debat over verlenging AZC Boschpoort

Voorzitter,
De vraag die nu voorligt is of wij kunnen instemmen met het verlengen van de duur van de opvang in de Boschpoort met maximaal 1 jaar. Mijn fractie is in het verleden kritisch geweest op de komst van een azc in de binnenstad. Nog steeds is dit geen ideale plek. Echter wij zien ook de grote nood die er op dit moment is en willen ook niet weglopen voor deze problemen. We zien ook dat de problemen in de wijk meevallen en dat de komst van het azc niet voor een toename van problemen heeft gezorgd.

Het azc mag van de VVD fractie maximaal 1 jaar langer openblijven.

Voor ons is het van belang dat we ons houden aan de afspraken die gemaakt zijn. In de bestuursovereenkomst met het COA zijn duidelijke afspraken gemaakt over duur, aantal en verdeling. Die veranderen wat ons betreft niet. Richting de omgeving zijn we verplicht ons aan die afspraken te houden. Dat betekent dus dat het azc in oktober 2016 sluit. Mijn fractie heeft nog wel een aantal vragen:

  • Hoe garandeert het college dat de afspraken uit de bestuursovereenkomst met het COA gehandhaafd blijven?
  • Wat gaat u doen met de aanbevelingen rond verkeersveiligheid, terugkoppeling uit de beheergroep en de onzekerheid bij enkele bewoners over de daadwerkelijke sluiting?
  • Hoe concreet zijn de gesprekken met de RGD over het anders gebruiken van de Koepel na oktober 2016.


De commissie heeft unaniem ingestemd met het verlengen van duur van de opvang in de Boschpoort. De boodschap dat dit maximaal tot oktober 2016 is, werd door de wethouder ook bevestigd. Over de Boschpoort gaf de wethouder aan dat er gesprekken gevoerd gaan worden over de toekomst van de Boschpoort na oktober 2016.