Debat over opvang asielzoekers

Inbreng VVD Breda tijdens het debat over de opvang van asielzoekers.

De VVD is bereid mee te denken over tijdelijke opvang. De VVD fractie in Breda ziet dat de nood heel hoog is en wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheden. We hebben daarover in het bestuursakkoord ook duidelijke taal gesproken. Maar ik merk op dat we als Breda niet alle problemen kunnen oplossen en dat we in Breda al een goede bijdrage leveren!

Voorzitter, dit is echt iets dat regionaal moet worden opgepakt. Iedereen moet daaraan een bijdrage leveren. Het lijkt er soms op alsof er 18 gemeenten in een klas zitten en niemand naar de onderwijzer kijkt, bang om een beurt te krijgen. Ik roep de wethouder op daarover in gesprek te gaan met zijn collega’s.

Mijn fractie is benieuwd wanneer en of die vraag komt, over welke aantallen het dan gaat en met welke voorstellen voor locaties het college zal komen. Vervolgens zullen we de voorstellen beoordelen. Wat is dan voor de VVD belangrijk om nu mee te nemen?

Het gaat wat ons betreft om een aantal zaken die we moeten betrekken in dit debat:

 • Hoe gaan we om met een (extra) azc?
 • Wat doen we met statushouders?
 • Wat kan en moet de regio?
 • Calamiteitenopvang is wat ons betreft geen probleem. De nood is hoog en als we daarin een bijdrage kunnen leveren, prima. Dit zouden we ook doen wanneer er zich ergens een ramp zou voordoen.

  Voorzitter, mijn fractie is er nog niet over uit of we direct een (extra) azc moeten willen in Breda. De nood is nu hoog, hoe dat is over een jaar of langer, weten we niet. Tijdelijke opvang is bespreekbaar maar we willen geen permanent azc.

  Onze fractie ziet eerder de oplossing in het bieden van duurzame opvang. Bijvoorbeeld door noodlocaties zoals de One te plaatsen op braakliggende terreinen. Ik vraag het college hoe snel zij dit soort noodlocaties kan realiseren. Immers hoe meer statushouders je kunt plaatsen in een woning, des te meer plek er vrijkomt in de azc’s.Een groot deel van deze mensen is al statushouder en hoort dus niet meer thuis in een azc!

  Er is de nodige leegstand die gebruikt zou kunnen worden voor opvang maar zo makkelijk is dat niet. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving houden ons tegen en we kunnen ons niet afkeren van wat dit met de omgeving doet. Zoeken naar onorthodoxe oplossingen kan voorkomen dat de toch al krappe onderkant van de woningmarkt nog verder in de knel komt. Onze eigen jongeren hebben ook recht op een woning!

  De vestiging van het azc in de Boschpoort leert hoe gevoelig zaken liggen. Daar moeten we rekening mee houden. Mijn fractie vind het daarom van belang dat in alle gevallen waarin sprake is van opvang, of dit nu calamiteitenopvang is of anderszins, we als gemeente goede afspraken maken met de omgeving en het COA, dat er goed en duidelijk wordt gecommuniceerd en dat mensen het gevoel krijgen dat er naar ze wordt geluisterd.

  Resultaat van dit debat is dat het college nu kaders heeft meegekregen om op zoek te gaan naar mogelijke opvanglocaties voor vluchtelingen. Daarnaast gaat het college, mede op ons verzoek, in gesprek met gemeenten in de regio en wordt er gekeken naar onorthodoxe maatregelen om statushouders te kunnen huisvesten. Er is ook aandacht gevraagd voor onderwijs, werkgelegenheid etc. Deze punten neemt het college eveneens mee. Zodra het college haar zoektocht heeft afgerond, zal de commissie worden geïnformeerd.