Vragen m.b.t. bouwkosten O.V. terminal Breda

Vandaag stond in BN-DeStem het volgende te lezen: “Volgens uitgelekte documenten zouden de bouwkosten van ProRail voor het nieuwe centraal station, de Openbaar Vervoer Terminal, al met 25 miljoen euro overschreden zijn. Dertig procent meerkosten op een bedrag van 80 miljoen euro..”

Het is spijtig dat deze voor Breda zo belangrijke ontwikkeling op deze manier negatief in het nieuws komt. De OV terminal wordt het knooppunt tussen Parijs en Amsterdam en is van grote economische waarde voor Breda.

Om de genoemde overschrijding te dekken heeft de gemeente Breda haar bijdrage geleverd. Dit is in april jongstleden aan de orde geweest in de gemeenteraad. Op het financiële deel van dit voorstel lag geheimhouding. Doordat nu bedragen in het nieuws komen lijkt het de VVD beter transparant te zijn, zodat alle juiste informatie openbaar wordt.

Pro rail is de eerste verantwoordelijke in dit dossier. Dat neemt niet weg dat de gemeente ook heel wat miljoenen geïnvesteerd heeft in dit project. Dat de overschrijding nu alsnog op deze manier in het nieuws komt, is voor ons aanleiding de volgende verduidelijkende vragen te stellen:

1. Is de aanname juist dat deze overschrijding in april jl aan de orde is geweest in de gemeenteraad?

2. Kunt u nogmaals toelichten wat de oorzaken zijn van de overschrijding?

3. Bent u het met de VVD eens dat transparantie nu belangrijk is en bent u bereid de geheimhouding op te heffen en de gemeentelijke financiële consequenties te delen?

4. Zo nee, waarom niet?

Zo ja, dan heeft de VVD de volgende aanvullende vragen:

5. Is het juist dat er een overschrijding is van 25 miljoen? Een overschrijding van 30% is fors. Hoe verklaart u zo’n groot verschil met de begroting?

6. Hoe was de verdeling van de kosten van de overschrijding verdeeld over de stakeholders?

Namens de fractie VVD Breda,

Met vriendelijke groet,

Hanneke van Maanen