Vragen aan College inz. prostitutie beleid.

De afgelopen tijd is de illegale prostitutie meerdere keren in het nieuws geweest, waaronder afgelopen zaterdag. De hoofdboodschap van de nieuwsitems is de volgende: “Illegale prostitutie floreert in Breda en omgeving. Dat is een groot probleem omdat in het illegale circuit sprake is van mensenhandel en uitbuiting. Een belangrijke oorzaak daarvan is de afname van legale prostitutie. De afname wordt veroorzaakt door de gemeente die de legale prostitutie doelbewust en ongefundeerd tegenwerkt. Daardoor werkt de gemeente illegale prostitutie en uitbuiting van mensen in de hand”

Als voorbeeld wordt vaak de club  “Reeperbahn” opgevoerd. Dit legale bordeel zou om futiliteiten gesloten zijn door de gemeente. Legale prostitutie helpt het tegengaan van uitbuiting. De VVD is dan ook tegen een anti prostitutiebeleid. Een dergelijk beleid bestaat naar mijn weten niet in Breda.

Prostitutie is een eerbaar en legaal beroep zolang het niet leidt tot mensenhandel en uitbuiting van kwetsbare mensen. In het bestuursakkoord is dit onderkend en is een actieplan tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel samen met de regio opgenomen.

Desondanks wordt in de pers keer op keer de suggestie gewekt dat Breda een hetze voert tegen de legale prostitutie. Daarom heeft de VVD de volgende vragen aan het college:

  1. 1. Klopt het dat Breda geen anti prostitutiebeleid kent?
  2. 2. Wat is waar van de bewering dat de gemeente Breda de legale prostitutie doelbewust en ongefundeerd tegenwerkt?
  3. 3. Kunt u toelichten waarom de “Reeperbaan” zijn deuren moest sluiten?
  4. 4. Hoe denkt het college dat deze beeldvorming is ontstaan?
  5. 5. Hoeveel legale bordelen kent Breda?
  6. 6. Wat doet het college tegen mensenhandel en uitbuiting van mensen in de prostitutie in Breda?

Namens de fractie VVD Breda,

Met vriendelijke groet,

Hanneke van Maanen, Sven Planken, Daan Quaars

In de bijlage vindt u de antwoorden van het College van B&W op deze vragen.