Verkeerssituatie Delpratsingel / J.F.Kennedylaan

De vernieuwde verkeerssituatie op de Delpratsingel en de Kennedylaan leidt tot ongewenste situaties. In BN De Stem van zaterdag 24 oktober jl. stond een artikel over de zorgen die ondernemers in de Boschstraat hebben over het afnemende bezoek aan hun winkelstraat

De reden daarvoor is hoofdzakelijk gelegen in de nieuwe routes op Academiesingel / Delpratsingel en de kruising met de Kennedylaan. Het bericht van de ondernemers is ons inziens een signaal dat er iets niet klopt in de manier waarop het verkeer in Breda van en naar de binnenstad wordt geleid. Door de nieuwe routes moet menig Bredanaar, maar ook de bezoekers van onze stad behoorlijk omrijden. Soms tot 2 kilometer. Dat past niet bij een gastvrije en ondernemende stad.

De VVD fractie heeft uit meerdere hoeken vernomen dat er grote onduidelijkheid is over de nieuwe verkeerssituatie. Daar komt bij de onveilige situatie ter hoogte van de Valkenstraat waar automobilisten hun auto’s keren omdat zij niet meer in de Sophiastraat of de Boschstraat kunnen komen. Ons inziens is het geplaatste verbodsbord niet de oplossing voor het probleem, maar is de nieuwe situatie ongewenst en draagt deze niet bij aan de bereikbaarheid van de binnenstad noch aan de verkeersveiligheid ter plekke.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen:

  1. 1. Bent u bekend met de verschillende signalen over de nieuwe verkeerssituatie op de singels?
  2. 2. Waarom is er voor deze manier van routeren gekozen?
  3. 3. Bent u het met de VVD eens dat onnodig omrijden niet bijdraagt aan het beeld van een gastvrije stad?
  4. 4. Bent u bekend met de zorgen van de veschillende ondernemers in de Boschstraat? Zijn er ook in de binnenstad dergelijke geluiden te horen. Zo ja, welke?
  5. 5. Bent u bereid om de routering over de singels te herzien, zodanig dat de bereikbaarheid van de stad bevorderd wordt? Bijvoorbeeld door doorgaand verkeer over de Delpratsingel toe te staan waardoor er weer via de Nieuwe Bosschtraat richting binnenstad gereden kan worden?
  6. 6. Wat gaat u concreet doen aan de gevaarlijke situatie ter hoogte van de Valkenstraat?

Namens de fractie VVD Breda,
Met vriendelijke groet,
Carla Kranenborg-van Eerd, Sven Planken.