Bijdrage Thierry Aartsen bij Raadsvergadering Begroting 2016

Tijdens de raadsvergadering van 12 november j.l. werd de begroting 2016 besproken. Onderstaand de bijdrage van fractie-voorzitter Thierry Aartsen.

Voorzitter,

Officieel kan ik het college feliciteren met hun allereerste begroting. Echter stond veel al in de stijgers bij hun aantreden, enkele weken geleden. Gelukkig maar, want een consistent beleid vanuit de overheid biedt vertrouwen en betrouwbaarheid voor de stad en de inwoners.

Dit college heeft duidelijk de keuze gemaakt om de handen uit de mouwen te steken i.p.v. op de handen zitten! Ambitie staat centraal in deze begroting. Voor de VVD is dat de komende periode dan ook van cruciaal belang: ambitie, vooruitgang en hernieuwde dynamiek. Op alle fronten. De wereld om ons heen beweegt snel en het is niet meer de vraag of de overheid de samenleving moet bij houden, maar hoe, en vooral hoe snel de overheid de samenleving kán bijhouden.

De economie trekt weer aan. Huizenverkopen nemen toe. De consumenten krijgen meer vertrouwen en geven meer uit. De overheid heeft dan twee keuzes; achteroverleunen óf de handen uit de mouwen steken en de kansen pakken die zich voordoen.

Prioriteit nummer 1 is volgens de VVD het, samen met de stad en de dorpen, inbrengen van nieuwe economische dynamiek. Hiervoor hebben wij eerste aanzet gedaan met een fonds stedelijk ontwikkeling. De VVD heeft het al jaren in haar verkiezingsprogramma staan en wij zijn blij en trots dat het nu officieel terug is op de politieke agenda: het doortrekken van de Nieuwe Mark! 

Ik weet dat ik wat jong ben voor verhalen van vroeger, maar zelfs ik weet me nog vaag het e.e.a. te herinneren van de gedempte haven. Een groot en kaal stuk asfalt midden in de stad. Als je kijkt hoe dat er nu uitziet, is dat iets waar menig grote stad jaloers op is. De aanleg van de nieuwe haven heeft een geweldige economische impuls gegeven aan Breda. Het heeft niet alleen veel banen opgeleverd maar zelfs een hele nieuwe bedrijfstak: de watereconomie. Bootje Varen Breda, Breda Zwemt, Breda Drijft en de aanlegsteigers. Daarnaast is de brug verhoogd waardoor niet alleen Sinterklaas aanmeert in de haven maar ook dagjesmensen die in Breda komen shoppen, eten en drinken.

Om dit nog verder vorm te geven, investeren we  een half miljoen in de watereconomie. Kan de wethouder aangeven wat zijn plannen zijn voor de besteding van deze gelden?

Breda heeft weer behoefte aan een nieuwe economische impuls; het doortrekken van de nieuwe Mark. Vanaf de huidige haven door naar het nieuwe te realiseren 5-sterren hotel, de hoek om richting de Seeligkazerne om daar de aansluiting te maken zodat je rond kan varen. Langs de kades terrassen, winkels en een heus stadspark op de kazerne.

Op dit moment klinkt dat misschien toekomst muziek maar dat was het eerste idee om het water terug te brengen in de stad ongetwijfeld ook. De eerste stap is inmiddels gemaakt met  een fonds dat dergelijke initiatieven mogelijk moet maken en ook andere partijen moet verleiden om mee te doen. Kan de wethouder een eerste doorkijk geven van het FSO?

Om te kunnen genieten van alle mooie dingen die Breda ons biedt, is het wel handig als je er een beetje fatsoenlijk kunt komen. Dan kan met de auto, met de trein, met de bus, op de fiets, de boot en zelfs met het vliegtuig op Breda International Airport. De overheid moet zich niet bemoeien met hóé mensen van A naar B gaan, maar moet hen optimaal faciliteren. 

Ondernemers in de inloopstraten hebben zelf aangegeven dat het goed voor hun winkels zou zijn om bezoekers het eerste kwartier gratis te laten parkeren. Een idee dat de VVD vol trots terug ziet in de plannen. Het zou alleen wel fijn zijn als de bezoekers ook wel die inloopstraten kunnen bereiken om er het eerste kwartier gratis te kunnen parkeren. De Bredanaar ergert zich momenteel  groen en geel aan de situatie op de Kennedylaan, onze bezoekers krijgen een verplicht toeristisch rondje Claudius-Prinsenlaan en vanuit ondernemers regent het klachten dat zij hun klanten niet meer kunnen ontvangen. 

Dus hup wethouder, pak die problematiek bij de Delpratsingel en Kennedylaan aan!

Een goede infrastructuur levert direct banen op. Wij hebben als fractie gezien dat door aanpassingen op de noordelijke rondweg PostNL zich heeft gevestigd. Resultaat: vele banen, waaronder ook veel mensen met een rugzakje, als positief gevolg. Dezelfde banen-boost zien we bij de aanpassing van de afslag op de A27 waar het Breepark verrijst met daarbij een grote hoeveelheid werkgelegenheid. De VVD is dan ook erg blij met de plannen van het Rijk en de Provincie op de A58 flink aan te pakken en te verbreden. Hoe staat het College hier tegenover? De verbreding tussen St. Annabosch en Galder is al 'binnen', de totale verbreding van Breda en Tilburg staat nog op het wensenlijstje. Welke stappen gaat het College nemen om deze totaal dichtgeslibde maar toekomst enorme belangrijke ader van west naar oost te verbreden?

Zelfs de VVD vind dat Breda via het OV bereikbaar dient te zijn. 2016 wordt hét jaar van het nieuwe station, van Via Breda. Na vele jaren van werkzaamheden is in 2016 de opening van het nieuwe station, met een hoge snelheidsverbinding naar Antwerpen als kers op de taart, hopen we hier in Breda. Maar Via Breda is meer dan een nieuwe station alleen. Het is een complete nieuwe economische zone met een aantrekkingskracht op nieuwe soort bedrijfstakken en internationale bedrijven met een mooie combinatie met de woonfunctie. Dé nieuwe entree voor Breda. Met een prachtige groene boulevard richting het centrum die overgaat in het Valkenberg.

Wat de VVD betreft is die groene boulevard door het Valkenberg naar het centrum voor iedereen toegankelijk, overdag en ’s nachts. Waarbij wel geldt dat mensen zich welkom en veilig in plaats van onveilig voelen in Breda. Een eerste indruk maak je maar 1 keer. Wij zijn dan ook verheugd als VVD dat de burgemeester, na vele verzoeken van de VVD, heeft aangegeven cameratoezicht te willen in het Valkenberg. Kan de burgemeester aangeven hoe hij dit voor zich ziet, wat de voorziene kosten zijn en hoe hij deze denkt aan te vliegen?

Een andere economische impuls is het verlagen van de OZB voor inwoners en ondernemers. Als liberaal geloof ik in een overheid die dienstbaar is en die mensen niet in de weg zit. Niet in de weg zit met nare regels zoals het verbod op winterterrassen dat gelukkig is opgeheven maar ook met hoge belastingen of onnodige woonlasten. Wij zijn zeer verheugd dat in plaats van een forse stijging de ozb voor inwoners naar beneden gaat naar -1% en voor bedrijven naar beneden gaat naar 1,25%. Inwoners en ondernemers bepalen zelf of zij hun welverdiende euro's uitgeven bij de bakker in Prinsenbeek, op het winkelcentrum in de Haagse beemden of in de toekomst al fietsend over het fietspad langs de Aa of Weerijs bij onze buren in Zundert

Voorzitter: dit een financieel degelijke begroting! Een begroting van een politieke samenwerking die de ambitie stevig omhoog schroeft terwijl de sociale basis op orde is. De juiste investeringen worden gedaan: [pauze]

in een nieuwe economische dynamiek, 

in betaalbaar en plezierig wonen, 

in een bereikbare stad en dorpen, 

in duurzaamheid, 

in een lagere ozb. 

Voor een Breda waar het plezierig is om te wonen, prettig is om te werken en heerlijk is om in te recreëren.