Terrassen op middenstuk Nieuwe Ginnekenstraat.

VVD Breda is blij met de plannen van ondernemers om op het middenstuk van de Nieuwe Ginnekenstraat terrassen te plaatsen. Het College van B&W wordt gevraagd deze plannen te steunen. Daarom stuurde zij de volgende vragen.

Geacht college,

Zoals u weet heeft Breda veel betrokken bewoners en ondernemers die de stad maken tot wat hij is, een bruisende stad. De VVD vindt het daarom ook belangrijk dat initiatieven vanuit de samenleving zoveel mogelijk ondersteund worden. Het nieuwe bestuursakkoord ‘focus op vooruitgang’ biedt daar gelukkig ook de ruimte voor.

Zo hebben ondernemers van de Nieuwe Ginnekenstraat en het Van Coothplein de handen in een geslagen om een nieuw terras weg te zetten. 

De VVD Breda ziet dat het Van Coothplein steeds aantrekkelijker wordt voor ondernemers en publiek. Daarom is de VVD ook blij met deze ontwikkeling en zijn wij ervan overtuigd dat dit een goede aanvulling is voor dit mooie stukje Breda.

Medewerking vanuit de gemeente is voor de realisatie van deze plannen dan ook nodig. Wij zijn dan ook benieuwd naar de mening van het college en hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het initiatief van deze ondernemers?

2. Vindt dit college ook dat goede initiatieven vanuit de samenleving zoveel mogelijk moeten worden ondersteund door de lokale overheid?

3. Is het College bereid om mee te werken aan het plan van de ondernemers op het Van Coothplein en Nieuwe Ginnekenstraat om terrassen op het middenstuk te plaatsen ten koste van de fietsen-nietjes ?

Namens de VVD fractie


Met vriendelijke groet,

Rick Zagers


Via onderstaande link kunt u de antwoorden van het College bekijken.