Cursus Liberale Denkers

De VVD afdeling Breda had Haya-cursusleidster Nanda Kelly in Breda uitgenodigd. Zij wist op een boeiende en toegankelijke wijze de ideeën van klassiek liberale denkers aan de groep te presenteren en deze ideeën ook te vertalen naar het heden.

De deelnemers waren bijzonder tevreden.

"Er was veel tijd voor vragen en interactie en de lesstof werd goed gepresenteerd door een docent die aanstekelijk enthousiast was."