Sponsoring aanmerken als Social Return?

Zelfredzaamheid van mensen, organisaties en instellingen wordt als steeds belangrijker ervaren door de overheid en ook door burgers zelf. Dat betekent dat de overheid niet meer automatisch degene is die met geld klaar staat om dingen mogelijk te maken. Sportverenigingen, carnavalsverenigingen en organisatoren van evenementen gaan op zoek naar andere mogelijkheden om de benodigde middelen voor hun activiteiten bij elkaar te krijgen. Lokale Bredase ondernemingen voelen zich meer en meer betrokken bij het maatschappelijk middenveld. Zij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het Bourgondisch karakter en de leefbaarheid van de stad. Door deze bijdragen van Bredase ondernemers kunnen instellingen toch hun gewenste doelen behalen en voortbestaan. Daar kan toch niemand tegen zijn en wij zijn er dankbaar voor.

Het zou mooi zijn als de gemeente Breda iets terug kan doen. Het lokale MKB heeft moeite met de regels rondom “social return”. Voor een klein of middelgroot bedrijf is dat een aanbestedingseis die vaak moeilijk in te vullen is.

Het zou bijvoorbeeld helpen als de bijdrage of sponsoring die een bedrijf levert aan verenigingen of evenementen mee zouden tellen als “social return” bij een aanbesteding.

Met gemeenschapsgeld moet de gemeente zorgvuldig omgaan en een openbare aanbesteding moet natuurlijk aan de wettelijke eisen voldoen. De gemeente kiest voor de economisch meest gunstige aanbieding. Het zou mooi zijn als dat wat een bedrijf terug doet voor de Bredase samenleving mee telt bij een  gemeentelijke aanbesteding. Zo kan de gemeente laten zien hoe zij de betrokkenheid en sponsoring van de lokale ondernemers aan het Bredase maatschappelijk middenveld waardeert.

Naar aanleiding van diverse gesprekken met ondernemers heeft de VVD Breda aan het college de volgende vragen:

1. Hoeveel Bredase bedrijven leveren in totaal hun diensten of producten aan de gemeente Breda?

2. Hoe groot is het bedrag dat in 2014 gefactureerd is door Bredase ondernemingen?

3. Hoe verhoudt dit bedrag zich met het totale inkoopbudget in 2014?

4. Welke mogelijkheden ziet het college om Bredase bedrijven beter te betrekken bij aanbestedingen?

5. Welke mogelijkheden ziet het college om sponsorgelden, bijdragen aan Bredase evenementen enzovoort als onderdeel van “social return” in te zetten?

In afwachting van uw reactie teken wij,

Met vriendelijke groet,

Raymond Kouwenberg

VVD fractie Breda

In onderstaande bijlage het antwoord van het College