VVD on Tour bij Talentenfabriek de Faam en Safegroup.

Ook in Breda zijn er mensen die om wat voor reden ook hun huis kwijtraken. Soms komen zij op straat terecht maar veel van hen worden opgevangen door familie of vrienden. Vaak hebben deze mensen te maken met een opeenstapeling van problemen: gokken, alcohol, schulden. De Talentfabriek probeert mensen weer een doel in hun leven te geven. Dat gebeurt op een manier waarbij de cliënt zelf werkt aan zijn herstel. Via individuele en groepsprogramma’s wordt dat doel gezocht en leren mensen omgaan met hun problemen en het vinden van oplossingen. Dat is geen vrijblijvendheid maar verwacht wordt iemand tenminste een aantal uren actief is en nuchter is als hij of zij daar is.

Als fractie kregen wij een korte presentatie en rondleiding in de werkplaats. Een van de cliënten heeft ons zijn verhaal verteld over waar hij vandaan komt en waar hij nu is dankzij de Talentenfabriek. Een mooi initiatief dat de VVD met belangstelling zal blijven volgen. De woordvoerders zorg gaan nog een uitgebreider werkbezoek brengen binnenkort. 

Het tweede werkbezoek bracht ons naar de vrouwenopvang in de IJpelaar. Daar kregen wij een presentatie over de uitdagingen die de vrouwenopvang komende tijd tegemoet ziet. Er ontstaat een spanningsveld tussen slimmer werken met minder geld en de toenemende vraag.

Twee jonge vrouwen namen ons mee in hun verhaal en wat het met zo’n vrouw en haar kinderen doet. Helaas moeten we constateren dat geweld, fysiek en mentaal, tegen vrouwen en kinderen niet afneemt. Ook niet in onze regio. Positief is dat Breda het als gemeente goed doet en dat de zorg die nodig is geleverd kan worden.