Toezicht en Handhaving 2016-2019

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 3 december werd het Meerjarenprogramma Toezicht en Handhaving Breda 2016-2019 aangenomen. Hieronder vindt u de bijdrage van ons raadslid Daan Quaars.

Voorzitter,

Een voorsprong is tijdelijk als je stil gaat staan. En dat is dan ook het laatste wat we moeten doen op het gebied van handhaving en toezicht, stilstaan.  Want de rol van handhaving en toezicht is de afgelopen jaren fors veranderd.

Juist de transitie naar buurt- wijk- en gebiedsgericht werken is in dit voorstel een goed voorbeeld van een stap vooruit en het is goed dat we investeren onze mensen; dat ze breed inzetbaar zijn. Competentiegericht investeren dus.

Dat is belangrijk, want buiten moeten wij het verschil maken; verschil met hoe het nu is. We moet grens-ontkennend aan het werk, want daar waar de gemeentegrens van Breda loopt, stopt niet de wereld.

Nee, ook over de grens zal drugsafval gedumpt worden en zal vervuiling op de loer liggen. Het buitengebied is een prima thema om aandacht voor te hebben wat de VVD betreft.

Niemand zal rekening houden met die gemeentegrens en wij dus ook niet als het gaat om samenwerken. Daar moet de echte verandering plaatsvinden wat de VVD betreft.

Organisatie-ontkennend samenwerken is troef, het maakt niet uit door wie je betaald wordt of welk logo er onderaan je email staat, het gaat erom dat het beter wordt dan dat het al is.

Dat er minder illegaal grondgebruik is, dat er minder onrechtmatig bewoond wordt, dat de fraude van bijstandsaanvragen verminderd en dat er minder vervuiling en drugsdumpingen in het buitengebied zullen zijn.

Ieder jaar een stap vooruit voorzitter, dat is wat dit meerjarenprogramma handhaving en toezicht beoogt. 

En dat is ook wat de VVD beoogt.