Veiligheid staat voorop .

De VVD Breda wil dat jij je prettig en veilig voelt in je straat, wijk, dorp of stad. Zorgen voor veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom zetten we het succes van de stadsmariniers voort, en zetten we nog meer stadsmariniers in.

We doen dit in combinatie met hetstimuleren van buurtpreventie. Maar ook door het geven van voorlichting over het veilig makenen houden van huis en omgeving.

De VVD wil camera’s effectief inzetten waar ze nodig zijn. Om te voorkomen dat de hele stad volhangt met camera’s en de privacy in het geding komt, wil de VVD meer flexibel cameratoezicht inzetten. Snel inzetten waar ze nodig zijn en weer weghalen zodra het kan.

Zo beschermen we elkaar en onze privacy.