Overlast, criminaliteit en straathandel keihard aanpakken

De overlast van drugstoerisme is in Breda fors afgenomen. De VVD Breda wil dat het aantal coffeeshops gelijk blijft, de bestaande coffeeshops mogen blijven, maar er komen geen nieuwe bij.

De straathandel wil de VVD Breda echter met strakke hand aanpakken met een zero-tolerancebeleid.Andere vormen van drugshandel, criminaliteit en fraude willen we aanpakken door inzet van afpak- en handhavingsteams en de taskforce veiligheid.

In regionaal verband moet Breda zich inspannen om meer aandacht te vragen voor grensoverschrijdende veiligheid en het voorbereiden en oefenen op calamiteiten.

Leefbaarheid is ook een schone straat en straatverlichting die het doet. Daar ligt naast eenverantwoordelijkheid van de gemeente ook een verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers.De VVD Breda wil prioriteit voor de bestrijding van overlast en ergernissen die mensen in Breda ondervinden.