Samen met Breda

Voor het toetsen van beleid en het verkrijgen van draagvlak maakt de VVD Breda graag gebruik van de expertise van partners in de stad, zoals belangenbehartigers, de wijk- en dorpsraden en de jongerenraad. We willen dat de dienstverlening vanuit de gemeente aansluit bij digitale ontwikkelingen en fysiek aanwezig blijft waar nodig. Ook mensen met een volledige of onregelmatige baan kunnen op het stadskantoor terecht. De gemeente Breda denkt mee in wat wél kan als iets niet kan.

De VVD Breda is geen voorstander van beleid voor doelgroepen.  Beleid geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, geloof, afkomst of beperking.

Wanneer er echter een aantoonbare achterstand is, of dreigt te ontstaan kan er beleid op maat worden gemaakt.