Studenten

Meer ruimte voor studenten. Breda is een echte studentenstad. We hebben mooie opleidingen; van de Game Development-opleiding aan de NHTV Breda tot de Koninklijke Militaire Academie van de Nederlandse Defensie Academie. Nog maar te zwijgen van al die andere geweldige beroepsopleidingen die jongeren en ouderen opleiden tot echte vakmensen.

De VVD Breda wil het liefst zoveel mogelijk opleidingen binnen de gemeentegrenzen - ook universitaire en masteropleidingen - en blijft zich hiervoor inzetten. Maar dan moet daar wel ruimte voor zijn. Evenals voor goede studentenhuisvesting. De VVD Breda wil hier een scherp oog voor houden. Te weinig studentenkamers is niet goed, maar te veel ook niet. Om vraag en aanbod in balans te houden, wil de VVD Breda een permanente vinger aan te pols houden om zowel nieuwe opleidingen als studenten een plekje in ons mooi Breda te verschaffen.

De VVD Breda wil zich inzetten om het HBO Intro Festival terug in het centrum te brengen, maar wil er ook op toezien dat dit niet tot overlast leidt.

Meer stageplaatsen. Breda kent prachtige bedrijven, instituties en diensten. Velen van hen openen geregeld de poorten voor leerlingen en studenten om stage te lopen. Hier is de VVD Breda erg blij mee. Want hoe meer interesse en bekendheid er over en weer is, hoe groter de kans is dat jongeren later in ons mooi Breda blijven wonen en werken. Daarom blijft de VVD Breda zich hard maken voor een optimale samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid.

Meer mogelijkheden voor volwassenenonderwijs. Of je nu een cursus moet volgen voor je werk of je wilt gewoon een nieuwe studie volgen: ook voor volwassenen moet het Bredase onderwijs genoeg te bieden hebben. Je ontwikkeling houdt nooit op en iedere Bredanaar - jong en oud - moet ruimte krijgen zich steeds verder te ontwikkelen. Een leven lang leren moet dus gewoon kunnen in Breda.