Zorg en ondersteuning in Breda

De VVD Breda staat voor een samenleving waarin iedereen actief meedoet en iedereen volwaardig meetelt. We geloven in de kracht en keuzevrijheid van de inwoners. Dat vraagt voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Breda krijgt te maken met grote veranderingen in de zorg. Er komen vanuit het rijk meer taken naar de gemeente, die met minder geld moeten worden uitgevoerd. Dat kan, maar dan moeten we de zaken wel anders gaan regelen dan nu het geval is.

De kosten van langdurige zorg en de hulp in de huishouding zijn erg gestegen, en blijven dat doen zonder ingreep. Dat komt ook omdat we nu uitgaven baseren op waar iemand met een bepaalde indicatie ‘recht’ op heeft, in plaats van wat iemand nodig heeft.

Dat willen we anders gaan doen: we willen van aanspraak naar noodzaak. Centraal staat dat wie zorg nodig heeft, zorg krijgt. Maar wat mensen zelf, en voor elkaar kunnen doen, moeten ze gaan regelen. De VVD staat voor zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. Want dat maakt dat we goede en professionele zorg kunnen blijven gevenaan mensen die er van afhankelijk zijn.

De VVD Breda wil zorg in de wijk, dichter bij de inwoners. We willen daarom de ‘wijkzuster’ terug. Daarnaast willen we samenwerkingsverbanden tussen professionele zorgaanbieders, vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners stimuleren. Een gezin krijgt één aanspreekpunt, die vervolgens een specialistische professional inschakelt indien nodig. De gezondheid en het welzijn van Bredanaars gaat ons aan het hart. De VVD Breda heeft oog voor overgewicht en dementie. Daarnaast vinden we langerthuis wonen voor ouderen belangrijk.