kinderen staan centraal

We willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ieder kind mee kan doen in de samenleving. In het kader van armoedebestrijding staan kinderen bij ons voorop. Het tegengaan van kindermishandeling heeft hoge prioriteit. Daders van kindermishandeling moeten uit huis worden geplaatst, niet het kind.

We vinden dat sociale activiteiten zoals sport, dans, scouting en schoolexcursies beschikbaar moeten zijn voor alle kinderen in Breda. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp en zorg voor de jeugd. Deze hulp en zorg moet dicht bij de gezinnen georganiseerd worden. Verantwoordelijkheid ligt in beginsel bij ouders. Wanneer er toch hulp en zorgnodig is, dient er één contactpersoon voor het hele gezin te zijn waarmee er een einde komt aan de versnippering van zorg. Hierdoor is er minder sprake van bureaucratie en is hulp op een snelle manier bereikbaar. De vraag vanuit de kinderen en gezinnen staat hierbij centraal, de organisaties dienen hier flexibel op in te kunnen spelen.

Huiselijk geweld wil de VVD Breda hard aanpakken. Slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie (loverboys) moeten goed en veilig worden opgevangen zonder wachttijd. Wij kiezen voor het slachtoffer in plaats van voor de dader. De dader moet uit huis worden gezet, niet het slachtoffer.