Cultuur

Meer culturele mogelijkheden in de wijken en dorpen. In heel Breda - dus ook in de wijken en dorpen - barst het van het talent. De VVD Breda wil zich inzetten om die talenten helpen te verenigen in, bijvoorbeeld, een nieuwe blaaskapel of rockbandjes. Breda heeft een rijke geschiedenis voor wat betreft lokale cultuur en de VVD Breda brengt hier graag nieuw elan in. Vaak is niet meer nodig dan mensen en instellingen met elkaar in contact te brengen. De VVD Breda wil hier graag aan meewerken door verenigingen actief met elkaar in contact te brengen en te kijken waar er kansen liggen voor samenwerking.

Optimale toegankelijkheid van het Chassé Theater, het Stedelijk Museum Breda, de Nieuwe Veste, de Stilte en vele andere culturele instellingen. De VVD Breda is daarbij wel kritisch op de gemeentelijke subsidies aan culturele instellingen. Subsidies zijn gekoppeld aan heldere beleidsdoelstellingen. Door te vernieuwen en samen te werken met ondernemers, kunnen kunstenaars zelf meer geld verdienen. Alleen cultuurmakers die behoorlijk in staat zijn hun eigen broek op te houden, kunnen voor bepaalde projecten een subsidie krijgen.

Verzelfstandiging van culturele instellingen, waaronder musea. We stimuleren samenwerking op het gebied van infrastructuur (zoals ruimtes), collecties, programmering en marketing zowel binnen als buiten Breda.

Ruimte voor cultuuronderwijs, zowel op scholen als daarbuiten.