Cultuur

Breda hecht van oudsher aan een gezond en bruisend cultureel klimaat. Cultuur zit in de harten van Bredanaars. Daarbij geldt: voor ieder wat wils. We hebben iets voor iedere leeftijd en voor ieder temperament. Uit je dak gaan bij een concert of geïnspireerd raken door een tentoonstelling; het doet iets met ons. Cultuur biedt vreugde, vervreemding en verwondering. Het weerspiegelt ons eigen leven, maar vaker nog brengt het ons in contact met andere manieren van denken en leven. Cultuur brengt daarmee mensen samen en werkt als smeerolie van de samenleving.

Meer culturele mogelijkheden in de wijken en dorpen. In heel Breda - dus ook in de wijken en dorpen - barst het van het talent.

VVD Breda wil zich inzetten om die talenten helpen te verenigen in, bijvoorbeeld, een nieuwe blaaskapel of rockbandjes. Breda heeft een rijke geschiedenis voor wat betreft lokale cultuur en de VVD Breda brengt hier graag nieuw elan in. Vaak is niet meer nodig dan mensen en instellingen met elkaar in contact te brengen. De VVD Breda wil hier graag aan meewerken door verenigingen actief met elkaar in contact te brengen en te kijken waar er kansen liggen voor samenwerking.

Optimale toegankelijkheid van het Chass├ę Theater, het Stedelijk Museum Breda, de Nieuwe Veste, de Stilte en vele andere culturele instellingen. De VVD Breda is daarbij wel kritisch op de gemeentelijke subsidies aan culturele instellingen. Subsidies zijn gekoppeld aan heldere beleidsdoelstellingen. Door te vernieuwen en samen te werken met ondernemers, kunnen kunstenaars zelf meer geld verdienen. Alleen cultuurmakers die behoorlijk in staat zijn hun eigen broek op te houden, kunnen voor bepaalde projecten een subsidie krijgen.

Verzelfstandiging van culturele instellingen, waaronder musea. We stimuleren samenwerking op het gebied van infrastructuur (zoals ruimtes), collecties, programmering en marketing zowel binnen als buiten Breda.

Ruimte voor cultuuronderwijs, zowel op scholen als daarbuiten.