Je thuis voelen in Breda

De VVD Breda wil dat inwoners zich thuis voelen in hun eigen stad, dorp en wijk. Een schone, veilige en prettige woonomgeving helpt daarbij. Dat vraagt een bijdrage van ons allemaal. We zijn als Bredanaars allemaal zelf medeverantwoordelijk voor onze stad, ons dorp en onze wijk. Duurzaamheid is geen op te leggen levensstijl, maar is belangrijk voor de toekomst van ons allemaal en onze kinderen.

Aandacht voor groen in onze wijken en buurten is voor veel mensen steeds belangrijker, als vestigingsvoorwaarde. De singels hebben meer mogelijkheden als het gaat om recreatie op het water. Ondernemers worden uitgedaagd om hiervoor plannen te ontwikkelen.

Breda en de dorpen Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout en Bavel hebben hun eigen identiteit.

De VVD Breda vindt dat die behouden moet blijven. We willen dat de inwoners voldoende keuze hebben voor een passende woonomgeving, nu en in de toekomst. Levensloopbestendige woningen, studentenhuisvestiging en starterswoningen en kleinschalige woon-zorgcombinaties zorgen dat onze gemeente ruimte biedt aan al haar inwoners.