Financiën gemeente

Een kleinere en vooral zeer efficiënte overheid waarbij kerntaken op een zo goed en efficiënt mogelijke manier worden uitgevoerd. De VVD Breda is voorstander van meer samenwerking met het bedrijfsleven.

Alleen geld uitgeven aan kerntaken zoals de veiligheid en schoonmaakdiensten. Hoe minder de gemeente uitgeeft aan overbodige zaken, hoe meer ruimte er is voor belastingverlaging voor Bredanaars.

Geen gemeentelijk geld naar ontwikkelingssamenwerking.