Klimaat

Nul op de meter. De VVD Breda wil bij nieuwbouw inzetten op energie neutrale woningen, bijvoorbeeld door middel van zonnecollectoren op het dak. Dit leidt tot een schonere omgeving, maar ook tot een lagere energierekening. Uiteraard zien we het liefst nul op de energiemeter. Daar streven we als VVD Breda naar.

Zoveel mogelijk ruimte bieden aan groene en moderne oplossingen van ondernemers, door voorbeeldgedrag te belonen en milieu-innovaties prioriteit te geven. Ook de VVD Breda is bereid bij te dragen aan de gemaakte klimaatafspraken door duurzame innovaties te stimuleren.

Dus als jij met je buurt je eigen stroom wilt opwekken dan helpt de gemeente je op weg met het papierwerk en de installatie.