Ondersteuning voor mantelzorgers.

De VVD Breda vindt mantelzorgers - net als onze hulpverleners - helden. Bredanaars die voor elkaar zorgen, koken, opruimen, poetsen en daarmee andermans leven veraangenamen, krijgen van ons alle waardering die hen toekomt.

Maar ze verdienen meer dan dat, namelijk ondersteuning. We moeten zuinig zijn op onze mantelzorgers door ervoor te waken dat zij geen zorgverleners worden. Daarom moeten zij een beroep kunnen doen op de gemeente om hun taken, indien nodig, te ondersteunen.

Wij willen daarom graag een aanspreekpunt vanuit de gemeente en geld reserveren voor de komende jaren.