Ondernemers.

Ondernemen makkelijk maken. Ondernemers moeten de ruimte hebben om te ondernemen en zo min mogelijk tijd en energie kwijt zijn aan papierwerk. Bijvoorbeeld, de soms complexe en tijdrovende procedures voor vergunningaanvragen. De VVD Breda wil dit makkelijker maken zodat je zo snel mogelijk aan de slag kan met je bedrijf.

De gemeente moet er alles aan doen om zowel kleine ondernemers als grote bedrijven te verleiden hier de deuren te openen. Dat is niet alleen goed voor Breda, maar vooral goed voor Bredanaars. Banen in de buurt: daar gaat het om.

Zoveel mogelijk ruimte bieden aan groene en moderne oplossingen van ondernemers, door voorbeeldgedrag te belonen en milieu-innovaties prioriteit te geven. Ook de VVD Breda is bereid bij te dragen aan de gemaakte klimaatafspraken door duurzame innovaties te stimuleren. Dus als jij met je buurt je eigen stroom wilt opwekken dan helpt de gemeente je op weg met het papierwerk en de installatie.

Accountmanagers vanuit de gemeente voor ondernemers en bedrijven. Ondernemers verdienen goede ondersteuning om snel aan de slag te kunnen. Een accountmanager die helpt met vragen en begeleiding, zou volgens de VVD Breda een goede manier zijn om meer ondernemers naar Breda toe te verleiden.