Onderwijs.

Een goed begin voor ieder kind. De VVD Breda wil dat iedere Bredanaar dezelfde start in het leven krijgt. Hoe een persoon zich vanaf dat moment ontwikkelt, is geheel afhankelijk van zijn of haar talenten en ambities. Maar aan de startstreep verdient ieder kind een gelijke kans.

Daarom vindt de VVD Breda het belangrijk dat een kind zonder taalachterstand aan de schooltijd begint. Mocht een kind, ongeacht de achtergrond, de taal niet goed beheersen dan wil de VVD Breda dat taalonderwijs wordt verplicht.

***

Een inspirerende schooltijd. De wereld verandert supersnel. Kinderen krijgen in deze tijd meer veranderingen en ontwikkelingen te verduren dan generaties voor hen. De VVD Breda wil dat kinderen al op vroege leeftijd bekend raken met de wereld om hen heen zodat ze zich tot verstandige mensen kunnen ontwikkelen. De VVD Breda wil zich hard maken voor een verdere vervlechting van de Bredase samenleving met onze scholen. Dat kan door meer schooluitjes naar onze vele bedrijven, de gemeente zelf, maar ook gemeentelijke diensten bijvoorbeeld. En meer stads- of natuurwandelingen om Breda en haar omgeving alsook geschiedenis echt te leren kennen.

***

Meer aandacht voor verzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Ieder kind is uniek. De een gaat als een speer door de schooltijd en de ander heeft grote moeite om bij te blijven. Niemand wil kinderen tussen wal en schip zien vallen. Daarom blijft de VVD Breda aandacht vragen voor verzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Hierin ligt in eerste instantie een rol voor de ouders en de school, maar zeker ook de gemeente. De banden tussen deze drie moeten daarom sterk, effectief en direct zijn om kinderen zo snel mogelijk weer op het goede spoor te krijgen.

Pesten

Een veilige schooltijd. Kinderen moeten zich veilig voelen in Breda. Dus ook op school. De VVD Breda wil niet alleen dat jouw kinderen veilig naar school kunnen lopen en fietsen, maar ook dat er oog is voor pesten. We willen daarom dat iedere Bredase school een anti-pestprogramma heeft.