Parkeren

Lage parkeertarieven en genoeg parkeermogelijkheden. Het centrum van Breda moet toegankelijk blijven voor auto’s en bezoekers mogen niet worden opgezadeld met hoge parkeerkosten. Ook wil de

VVD Breda dat het eerste kwartier gratis parkeren wordt uitgebreid naar meer straten zoals de Ginnekenweg en de Wilhelminastraat.