Toegankelijkheid.

Ruim baan voor Bredanaars met een beperking. De VVD Breda denkt in kansen. En dat betekent dat we kijken naar wat je wel kunt, in plaats van wat je niet kunt.

Bredanaars met een geestelijke of fysieke beperking kunnen en willen vaak gewoon onderdeel blijven uitmaken van de normale werkvloer. Ook willen ze, net als iedereen, de stad in om te shoppen en om uit te gaan.

De VVD Breda wil dat dit ook gewoon kan. Gelukkig kan het ook in veel gevallen, maar soms is het simpelweg onmogelijk of nog niet op orde. De VVD Breda wil optimale toegankelijkheid voor alle Bredanaars en wil hier permanente aandacht voor. We steunen daarom het project Breda Toegankelijk ook van harte.