Werken.

Meer Bredanaars aan het werk. Breda barst momenteel van de banen. Maar we zien ook een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Wij willen dat Bredanaars aan de slag gaan in die banen. Mocht je geen werk vinden, maar ben je er wel toe in staat dan willen we dat je een tegenprestatie levert.

Meer baankansen voor mensen met een beperking. De VVD Breda wil permanent in gesprek blijven met werkgevers en ondernemers over het aannemen van mensen met een fysieke of geestelijke beperking.