Zorg

Zorg voor wie zorg nodig heeft. De grote veranderingen door de landelijke hervormingen in de zorg liggen achter ons.

De VVD Breda begrijpt heel goed dat dit bij veel Bredanaars voor veel onzekerheid heeft gezorgd. En over zoiets cruciaals als zorg wil je je absoluut niet onzeker voelen. Zorgvuldigheid en aandacht moeten te allen tijde voorop staan.

Daarom wil de VVD Breda verder met de Bredase aanpak op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dit betekent: op een laagdrempelige manier met elkaar nagaan welke passende zorg jij nodig hebt.